Радослава Чеканска е завършила Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград през 1996 г. със специалност „Математика и учител по математика“, образователна степен – магистър и Технически университет - София със специалност „Информатика и информационни технологии“. Владее английски и руски език. Била е заместник областен управител на Областна администрация Кюстендил (април 2012 – юли 2013 г., декември 2014 – февруари 2017 г. и от май 2017 г. до януари 2018 г.). Работила е като старши експерт по математика и информационни технологии в Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил и директор на Професионална гимназия по облекло и стопанско управление – град Дупница, както и като преподавател по математика и информатика. Семейна, с двама синове. Към момента е общински координатор на Жени ГЕРБ – Дупница. От ноември 2018г. представлява жителите на Кюстендилска област в Народното събрание. Избрана от ПП ГЕРБ.

 

 

Г-жо Чеканска, трудно ли е да сте народен представител в “интересни времена” като днешните? Влияе ли на работата Ви в парламента общественото недоволство срещу управляващата партия, част от която сте и Вие и каква е прогнозата Ви за изхода от днешната политическа ситуация?

- Да бъдеш народен представител в сегашната политическа обстановка на страната ни е изключителна отговорност. Ние сме топлата връзка между законодателната и изпълнителната власт. Днес, когато сме свидетели на категорично гражданско разделение по отношение на политическите виждания, визирайки проевропейски или проруски настроения у българите например, задачата ни става още по-трудна. Политическата линия на конфронация става все по-осезаема и изтощителна. Въпреки усилията на опозицията да опорочи демократичния напредък на страната ни и постигнатото от правителството, смятам че с много работа и активен диалог ще съумеем да запазим стабилността на държавата и да я доведем до редовни избори, когато ще бъде избрано следващото легитимно управление, а народът ще каже последната си дума. Както трудностите в житейския ни път ни правят по-добри и устойчиви хора, така и настоящото политическо напрежение, според мен, ще въздейства на ПП ГЕРБ още по-градивно. Демократичният европейски път е единственият възможен за нас.

 

Да погледнем към Дупница, която е част от района, който представлявате в Народното събрание. Как Ви изглеждат родния Ви град и околните села от позицията, която заемате в момента? Каква е оценката Ви за местното управление?

- Като народен представител, аз изпълнявам не просто вменени служебни задължения, а поемам конкретни ангажименти към хората. Заставам пред тях с лицето си и нося лична отговорност. Не бих си позволила по-малко от това в град, в който живее собственото ми семейство. Това се отнася за цялата Кюстендилска обаст, разбира се, защото сме едно цяло. Управленската ръка на господин Методи Чимев успешно ръководи вече трети мандат община Дупница, заедно с екипа си. Моите лични впечатления са, че вратата му винаги е била широко отворена за всеки, който иска да бъде чут и носи своите проектни идеи за региона. Чимев завари общината с над 20 млн. лева дългове, огромна част от които бяха покрити миналата година, а над 100 млн. лева бяха инвестирани в различни проекти. И въпреки кризата с Ковид-19, която сериозно удари местния бизнес през 2020 година, общината няма финансови затруднения.

 

Какво бихте искали да се промени в Дупница и в Кюстендилска област?

- Тук бих използвала по-скоро думата „развитие“. Ние нямаме нужда да се променяме, но имаме потребност от повишаване на някои показатели във връзка с икономическия и жизнения стандарт в Кюстендилския край. Повечето от тях са общовалидни за цялата страна – висока раждаемост, инвестиции и благоустрояване. Повдигането на темпа на местната икономика е локомотивът на цялата влакова композиция, образно казано. Регионът ни е сред най-благоприятните за развитие на туризъм в страната, освен това е и разположен на международно комуникативно място. Регионите ще са в центъра на оперативните програми през новия програмен период и се надявам, че общинските администрации в област Кюстендил ще изготвят добре своите Планове за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., на база на които ще се случат всички значими публични инвестиции на местно ниво през следващите седем години. Стремежът е да догоним икономическото развитие на столицата.

 

Срещате се с доста хора в приемните Ви дни, много от тях Ваши съграждани. Какво най-често споделят с Вас и за какво търсят съдействие?

- Хората, с които разговарям в приемните си дни най-често се обръщат към мен за съдействие по лични казуси като забавяне на документи, дългогодишни имотни уреждания, търсене на работа. Често поставят проблеми от обществено значение, свързани с пътната инфраструктура, която пряко засяга тяхната ежедневна дейност. Не малка част от гражданите споделят също необходимостта от рехабилитяция на ВиК мрежата в селата. Старая се своевременно и доколкото е възможно да помогна за разрешаването на тези въпроси. Приемните дни са много ценни за моята работа, защото живата връзка с хората не бива да бъде губена.

 

Известно е, че дарителството е една от каузите, близка до Вас. Какво Ви мотивира да помагате на хората в нужда – това лична морална нагласа ли е или го приемате като задължение на политик?

- На първо място съм човек, на второ гражданин на страната си и едва на трето аз съм политик. В основата на човешките отношения е подкрепата и уважението между хората. Благотворителноста ми носи уникално лично удовлетворение, чувство за полезност и пълноценност. Винаги трябва да бъдем милосърдни към трудните човешки съдби. Понякога каквито и усилия да полага държавата в подкрепа на уязвимите групи и лица, тя не е достатъчна. Радвам се, че заедно с Жени ГЕРБ през годините успяхме да реализираме успешно редица каузи и да се учим взаимно.

 

Чувствате ли се успял човек – в личен и в политически план? Бихте ли се върнали след края на мандата като преподавател в училище или имате амбицията да продължите политическата си кариера?

- Не зная каква е формулата на успеха или как да се категоризирам като успял човек в личен план. Мисля, че е достатъчно да се нарека щастлив, за да бъда успешен. Като всяка жена аз съм щастлива да видя децата и семейството си здрави, помагащи на други човешки същества. Що се отнася до моя политически успех, то за мен е важна признателността на хората и реално свършената работа. Еднакво добре се чувствам в ролята и на учител, и на народен представител, защото в крайна сметка общото между тях е трайният принос за хората. В тази динамична политическа обстановка не бих се ангажирала да прогнозирам политическата си кариера. Призванието да преподавам ще бъде винаги будно в мен, но моята енергия в момента е култивирана в Народното събрание.

 

Като педагог и като политик, как преценявате състоянието на образователната сфера, по-специално в Дупница? Добро ли е нивото на преподаване, наблюдавате ли тревожни тенденции, от какви промени има нужда и какво е бъдещето?

- В община Дупница в момента функционират 14 общински и държавни училища, в които се обучават 4444 деца. Преди началото на учебната година от РУО отчетоха голям интерес към свободните места за преподаватели в общината. В едно от училищата за две учителски места бяха подадени 17 молби. Все повече млади хора в региона обръщат поглед към тази професия. Образованието е сред основните приоритети на това Правителство, тъй като бе осъзната необходимостта от повишаване на неговото качество. Личните ми впечатления от посетителските групи, които организирах до момента в Народното събрание за ученици е, че Дупница има своите будни и устремени деца с които да се гордее. Надявам се в близко време те да имат възможност да продължат професионалното си образование в града и усилията ни в тази посока да дадат резултат.

 

Изабелла Соколова