Против годишната програма на читалищата гласува на днешната сесия председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов. Той беше единственият с отрицателен вот, а трима съветници се въздържаха. Темата предизвика за пореден път критики от страна на председателя.

Според него е показателно, че читалищните секретари дори не присъстваха на днешното заседание. Костадинов е убеден, че те представят формални отчети за дейността си, организират “смешни" и “жалки” мероприятия, а в Дупница все още няма нито един фестивал. Въпреки това, обаче, катко държавна субсидия се усвоявят 500 000 лева на данъкоплатците. “Имаме читалище, чиято врата е обрасла с бурени!”, каза председателят но ОбС и подчерта, че Комисията по образование и култура безкритично приема отчетите и програмата на читалищата. Председателят на комисията Виолета Инкьова се противопостави на твърдението и обясни, че програмата е разгледана детайлно и е приета за добра. “Наше задължение е да контролираме читалищната дейност, но това не се случва, администрацията продължава да неглижира този контрол. "С гласуването си против годишната програма, давам знак на обществото, че на това трябва да се сложи край”, заяви още председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов.

 

 

Dupnicanews.EU