Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница

тел. 0701/50535 и 0701/50538

ДБТ ДУПНИЦА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
за 23.01.2023г.

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

1 главен експерт Висше образование

5 инженери поддръжка Висше образование

1 учител,ЦОУД Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 79 МЕСТА

2 кредитни специалисти/отчетник, кредити Средно образование

4 продавач-консултанти Средно, основно образование

2 работник,сортировачи Средно образование

1 месач Средно образование

12 касиер-продавачи/обслужващи, магазин Средно образование, обекти гр. София

1 шофьор,товарен автомобил Основно образование

1 работник,товаро-разтоварна дейност Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил/бус Средно образование

1 склададжия Средно образование

1 бояджия Средно образование

1 заварчик Средно образование

10 производител,обувки/ръчно Средно, основно образование

5 шивачи,обувки Средно, основно образование

2 кроячи,кожа Средно, основно образование

10 гранульори Средно образование

5 техници отопление и вентилация Средно образование

5 шивачи,облекло/дамско,детско/ Средно, основно образование

1 склададжия Средно образование

1 водач,мотокар Средно, основно образование

1 работник,кухня Средно, основно образование

10 опаковачи Средно образование

1 охранител/инкасо Средно образование

10 шивачи, обувки Средно,основно образование

 

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

2 сервитьори Средно образование

2 камериерки Средно,основно образование

1 барман Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

 

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА

4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование

6 заварчици Средно, основно образование

2 машинисти, булдозер Средно, основно образование

6 монтьори, котелно оборудване Средно, основно образование

2 автомонтьори Средно, основно образование

2 стругари Средно, основно образование

 

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 прислужник, хотел Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел

1 помощник-готвач Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел

2 шивачи Средно,основно образование

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

 

1 работник,поддръжка /заетост/ Срочен договор

1 спедиционен посредник обект гр. Благоевград Срочен договор

1 търговски посредник-/осиг.на з-т Срочен договор

1 разносвач-/осиг.на з-т/ Срочен договор

2 помощник – готвач-/осиг.на з-т/ Срочен договор

2 козметик-/осиг.на з-т/ Срочен договор

1 монтажник, мебели от дърво и др. подобни материали-/осиг.на з-т/ Срочен договор

1 организатър, дейности-/осиг.на з-т/ обект гр. Кюстендил Срочев договор

1 чистач/хигиенист-/осиг.на з-т/ Срочен договор

1 продавач-консултант-/осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор

1 снабдител-доставчик- осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор

1 производител, обувки/ръчно- осиг.на з-т/ обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 снабдител,доставчик - осиг.на з-т/ / Срочен договор

1 работник, подготовка на заваръчни материали - осиг.на з-т/ Срочен договор

4 продавач-консултанти- осиг.на з-т/ Срочен договор

1 организатор,работа с клиенти - осиг.на з-т Срочен договор

1 куриер - осиг.на з-т Срочен договор

1 организатор,стопански дейности- осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор

1 продавач-консултант- осиг.на з-т обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 технически сътрудник- осиг.на з-т обект, гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2

1 маникюрист Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

 

30 служители запитвания Средно образование